Flash Intro
Start
Algemene Pagina
Nieuws en evenementen
Over
Producten
Afbeeldingengalerij
Gastenboek
Veebedrijf
Start

Beeldman is de boerderijnaam van de familie Rensen. Vader Bertus, moeder Dika en zoon Erik zwaaien er gezamelijk de scepter.
Het bedrijf is gelegen aan de Maneschijnsweg 35 in de buurtschap Dijkerhoek. Dat is in de nieuw gevormde gemeente Rijssen-Holten.

 

Grondgebruik
Het bedrijf omvat 29,1 hectare cultuurgrondgrond in eigendom. Een huisperceel van zo'n 11,1 ha, 3,2 ha op 600 meter, 2,5 ha op 1,5 km en 7,7 ha op 3 km. In Drenthe ligt nog 4,5 ha akkerland.

Hier wordt dit jaar weer snijmaïs op geteeld. Twee jaar terug verbouwden we daar vezelhennep.

 

Van de eigen grond is bijna 17 ha in gebruik als grasland de rest voor de snijmaïsteelt.
Daarnaast wordt er jaarlijks grond bij gehuurd. In 2005 betreft dat 14 ha. grasland en 7 ha. maïs.
In de zomer weiden de melkkoeien op het huisperceel en het oudere jongvee wordt op afgelegen percelen gehouden. Van deze percelen wordt ook het gras gewonnen om 's winters als voer te dienen. Dit gras wordt hoofdzakelijk tot 'voordroogkuil' verwerkt. In twee van zulke rijkuilen van zo'n 8 m x 40 m wordt het gras geconserveerd voor de winter. Is de kuil vol dan worden ronde balen geproduceerd. Deze wegen zo'n 500 a 800 kg al naar gelang de droogte van het gras. Af en toe wordt het gras extra goed gedroogd, en dan krijgen we hooi. Dit wordt in kleine balen van zo'n 25 kg verwerkt voor de kalveren.

 

                                            

   Grondgebruik 2005:   

  16,9 ha.grasland in eigendom 

  14,1 ha.grasland in gebruik    

    7,7 ha.maïsland in eigendom

    7,2 ha.maïsland op contract

  45,9 ha.totaal      

                        

                                              

De andere bijna 8 ha is voor de snijmaïsteelt gereserveerd. Die maïs wordt zo eind april/begin mei gezaaid en dan eind september/begin oktober geoogst. Op de boerderij worden melkkoeien gehouden. De meeste van deze dieren zijn roodbont. Deze koeien worden van oudsher in deze contreien gehouden. Ze werden Maas-Rijn-IJssel-vee genoemd. De laatste 20 jaar zijn deze dieren vooral gekruisd met dieren van het Holstein-ras. Deze komen uit Noord Amerika en zijn rechtstreekse afstammelingen van (hoofdzakelijk) Noordhollandse en Friese importkoeien. Die import vond grotendeels plaats in het laatste kwart van de vorige eeuw.
Deze Holstein-stieren zijn meestal zwartbont, maar er bestaat ook een rode tak (daar waren ze eerst in Noord Amerika niet blij mee en zagen het als een "gebrek").
Maar een deel van de huidige veestapel, ongeveer 40% is zwartbont. Deze zwartbonte dieren zijn enerzijds nakomelingen van de roodbonte MRIJ-koeien waarbij de vader een zwartbonte stier was. Anderzijds zijn dit zuiver zwartbonte dieren waarvan de moeder is aangekocht. Ook voert een gedeelte van de koeien nog Brown Swiss-bloed, een van oorsprong centraal Europees ras welke in Amerika is doorgefokt voor de melkproduktie.

Nieuw op deze pagina is de
bloedlijnendatabase. Hier kunt U van alle dieren de (bekende) voor- en nageslachten bekijken. U kunt zelf ook een stier opzoeken.

Flash IntroStartAlgemene PaginaNieuws en evenementenOverProductenAfbeeldingengalerijGastenboek